Konkurrence forhold på det britiske marked

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th grade October 1996

download word file, 2 pages 3.0

Downloaded 38 times

De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i særlig stor grad. Man har i Storbritannien et liberalistisk syn på konkurrencen, dvs. man har fri konkurrence, hvor staten prøver at holde sig neutral og lade markedsøkonomien styre markedet.

Man har fra statens side i England afviklet en stor del af de offentlige virksomheder de senere år, dog kun dem der ikke har direkte indvirkning på velfærden i landet eller de brancher hvor der er tale om konkurrence forvridning.

Der er også et andet mindre problem, når man begår sig på det britiske marked, det er sproget. Man skal sørge for en engelsk brugsanvisning og etiket. Derudover skal man også have reklame brochurerne oversat hvis de overhovedet appellere til det Engelske marked.

Konkurrence mæssigt set bør man også bekymre sig om firmaskatter, britisk ehvervslovgivning eller ændring i valutakursen, som kan gøre det dyrere/billigere at benytte det britiske pund i handelssituationer.

Et eksempel omkring den britiske lovgivning er at man har en form for forbrugerbeskyttelse - Office of Fair Trading - det blev oprettet for at beskytte forbrugeren imod prismanipulation og konkurrenceforvridning, dvs. situationer hvor en branche er domineret af at en bestemt virksomhed som har monopol. Der er tale om en monopolsituation i England det øjeblik et firma eller en person har en markedsandel på 25% af et bestemt markedsområde.

Salgsparametre

Man skal prøve at sælge sit produkt efter de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig også disse ting briterne går op i. Salgsparameteret "kvalitet" er vigtigt, da det kan hjælpe firmaet med at få et bedre ansigt både udadtil og indadtil. Udadtil fordi man får positiv omtale af produktet af uafhængige medier, indadtil fordi man som medarbejder føler mere for sit arbejde, hvis det færdige resultat er af god kvalitet. Service er vigtig...