Frihed eller tryghed!

Essay by BuffonHigh School, 11th grade October 2003

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 12 times

Teksten er skrevet af Anthony Fry og hedder Et virkeligt liv. Den er fra "Den nødvendige tryghed" fra 1987, den er blevet oversat til dansk i 1989. Teksten handler om den facade, vi alle sammen bygger op, om at benægte når vi er bange. Den måde vi benægter vores "jeg". Jeg ved, fra mig selv, familie og venner, at man næsten er nød til benægte nogle ting. Lige efter fortryder man hvad man har sagt, men det er umuligt at sige de ord der skal til.

Han starter teksten med, at vi alle elsker enhver udfordring og forandring, vi kan få. Den glæde ved, at der sker noget nyt. Jeg har en ny udfordring næsten hver dag, men det er ikke en man er glad for, det er den udfordring, der hedder TID. Man når dårligt nok at blive færdig med den ene ting, før man skal i gang med den næste.

Hvis man overhovedet når at blive færdig. Bl.a. når jeg skal direkte fra skole til træning, en dag som den, er virkelig hård, både psykisk og fysisk, for når jeg kommer hjem ved en 20.00 - 20.30 når jeg lige og spise, hvorefter min krop ikke kan mere. Dér bliver jeg nedtrykt af, ikke at nå alle lektier og ikke være 100 % forberedt.

Vi vil alle være helte og ses som nogle store stærke nogle, og hvis vi ikke var til stede ville verden ikke kunne fungere. Uanset hvor meget vi vil være helte, vil det for altid være umuligt, at et menneske kan gøre sådan en forskel. Ligesom i sportsgrene der er holdspil, der kan man heller ikke bruge den undskyldning for et nederlag, at holdet manglede deres bedste spiller, for én spiller kan ikke gøre så stor en forskel uanset hvor god han. Han/hun er...