Den store gevindst. En personlig fortolkning af trivialnovellen

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeB, January 1997

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 23 times
Keywords , , , ,

Triviallitteraturen er skrevet til det brede publikum. Men ikke til alle. De der interesserer sig for den dybere mening med teksten og dens budskab finder ingen tilfredsstillelse i triviallitteraturen. Triviallitteratur har sin største udbredelseskilde i ugeblade og romanblade. Faktisk er det svært at opdrive triviallitteratur andre steder end her. Dermed bliver triviallitteratur læst af de, der køber disse blade. Heri regnes fortrinsvis middelaldrende kvinder, som er nået til det punkt i deres liv, hvor de ikke længere synes de er unge. Med til gruppen af Triviallitteraturlæsere hører også unge piger, der drømmer om rigdom, berømmelse og prinsen på den hvide hest. J.F. Jensen har skrevet sit syn og sin fortolkning af triviallitteratur, og derigennem vil jeg nu give min fortolkning af trivialnovellen, Den store gevinst.

Ref.: Trivialnovellen er en romantisk fortælling om Karla der arbejder på en fabrik. Hun drømmer om den store lykke, som hun vil finde ved at vinde i en lodtrækning.

En dag da hun kommer hjem fra arbejde møder hun en af sine naboer som hun ikke har snakket med før. Han hedder Morten og han har lige vundet i det samme spil som Karla spiller i. Han inviterer Karla ud at spise så han har en at dele sin glæde med. Da Karla kommer hjem opdager hun at hun har vundet den helt store gevinst, men hun fortæller ikke Morten om det. Nogle dage senere fortæller Morten Karla, at han havde set forkert på trækningslisten, og at han alligevel ikke havde vundet. Morten insinuerer at han ønsker en at dele sit liv med, og Karla tager imod udfordringen. Karla og Morten har nu fundet lykken sammen. Karla fortæller ikke Morten at hun har vundet, da det i deres forhold ikke betyder så meget som den lykke de nu har sammen.

Overskriften Den...